Amplasarea statuii LupaCapitolina, în faţa Primărieidin Râmnicu Sărat

Râmnicu Sărat este o localitate cu un bogat istoric,cu numeroase monumente istorice şi de arhitectură ,dar cu prea puţine opere de for public care să-iilustreze trecutul (doar trei, ridicate în secolul XX,care s-au menţinut până astăzi) Astfel, oraşul cupuţin peste 30.000 locuitori

este atestat documentarla 8 septembrie 1439, într-un privilegiu datbraşovenilor de către domnitorul Vlad Dracul, dardescoperirile arheologice au scos la vedere urme delocuire încă din neoliticul mijlociu (Boian II).
Noua operă de for public, menită atât să înfrumuseţeze localitatea, cât şi să aducă amintetrecătorului de originile poporului şi ale limbiiromâne, va fi ridicată în faţa Palatului Administrativ(azi Primăria), din strada Nicolae Bălcescu, nr. 1,clădire construită în perioada 1895-1898, monumentistoric, cod LMI 2010: BZ-II-m-A-02453. Aici aufuncţionat, până în zilele noastre, consecutiv,Prefectura Judeţului, Sfatul Raional şi Primăria.Privind în urmă putem observa că nu este primainiţiativă de acest gen, astfel:1. În faţa scărilor Palatului Administrativ aexistat, după construcţie, un spaţiu verde, de formăcirculară (foto 1 – vedere anul 1928); 2. În primii aniai deceniului patru al secolului XX, în centrul acestuispaţiu verde (acum de formă triunghiulară, cum sepoate observa din vederi), a fost amplasat bustul

Amplasarea statuii Lupa Capitolina, în faţa Primăriei din Râmnicu Sărat. Studiu istoric. imagine primarie 1

prefectului şi omului politic Alexandru Tătăranu,statuie despre care avem, din păcate, foarte puţinedate, fiind identificate, ca sursă de informaţii, doar trei vederi de epocă. Din acestea putem observa căbustul din bronz era pe un soclu destul de înalt(aproximativ trei metri) – foto 2 – vedere din 1933.În anul 1948, statuia a fost demolată de cătreautorităţi, neştiindu-se ce s-a întâmplat cu bustul din bronz,păstrându-se doar o mică partedin soclu, aflată azi în curteaMuzeului Municipal (foto 3).3. În deceniul şase, nouaputere a ridicat, pe acelaşi loc,un monument închinatţăranilor răsculaţi de la 1907(foto 4). După noua împărţireadministrativă din 1968, şi acestmonument a fost demolat,dispărând şi spaţiul verde,placa de marmură fiindmontată direct pe zidulPrimăriei, unde se află şi acum.Din fotografiile de epocă, darşi din similarităţile cu alte zoneale oraşului, unde s-au făcutsăpături arheologicepreventive, se poate observa că, în deceniile III-IV ale secoluluiXX, arterele din centruloraşului, implicit piaţeta dinfaţa Primăriei, au fost pavate cumacadam, materialul folositfiind un granit de culoarecenuşie.Iniţiativa Asociaţiei deTineret, Cultură şi Educaţie Speranţa Râmniceană, de a ridicaaici, ca diseminare a unuiproiect finanţat de Comunitatea Europeană, estemai mult decât bine venită, acest lucru fiind sprijinitde autorităţile locale şi de cetăţeni. Statuia va aduceaminte de originea latină a limbii române, lucruconfirmat din timpuri istorice de izvoarele scrise,origine cântată de poeţi şi susţinută din toateputerile de către învăţaţii neamului:

Neamul care se foloseşte de una şi aceeaşi limbă, coruptă neîndoios, dar Romană sau Latină… (Gentem, quae una eademquelingua, corrupta nempe Romana, sive Latina…)Ca simbolistică, Lupoaica reprezintă momentuldinaintea întemeierii Romei (753 î. Hr.), cândgemenii Rheei Silvia, Romulus şi Remus, au fostabandonaţi, iar Lupoaica, găsindu-i, îi alăptează cape propriii pui. În izvoarele scrise, statuia antică dinCapitoliu este amintită de autori ca Cicero (106-43 î.Hr.) şi Titus Livius (59 î. Hr.-17 d. Hr.). În privinţaizvoarelor numismatice, prima reprezentare a Lupe cu gemenii o avem abia pe la 137 î. Hr., pe un denaremis de Sextus Pompeius Fostlus .Noua statuie din bronz (foto 5), realizată desculptorul Leontin Păun, va fi dispusă pe un socludin ciment, înalt de doi metri,pe exact acelaşi loc unde aufost monumentele anterioare,la 10 metri distanţă de treptelePrimăriei, respectiv 15 metride zidAsemenea iniţiativă vaintroduce Râmnicu Sărat peharta oraşelor cu asemeneamonumente, alături de Roma,Bucureşti, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Târgu Mureş,Constanţa, Blaj, Braşov, Galaţi,Timişoara, Turda, Chişinău,Tokyo, Pisa (Italia), Segovia(Spania), Cincinnati (Ohio) şi,nu în cele din urmă, Edineţ(Republica Modova), oraş înfrăţit şi care are multelegături cu Râmnicu Sărat.

 
Poziţiile 741-768, 817, 856 dinLMI-2010, pentru judeţul Buzău,dar şi monumente de arhitecturănetrecute în LMI: Casa Lupescu,Casa Iteanu-Niţescu, Casa Chircu,Biserica Cuvioasa Parascheva ,sinagoga din str. GheorghiţăLupescu etc.
Busturile lui AlexandruVlahuţă, Alecu Bagdad şi cel al luiG. M. Murgoci, la care se adaugăbustul poetului Grigore Vieru,dezvelit in 2010. 33118 locuitori, după rezultatele parţiale ale Recensământului populaţiei şi locuinţelor-2011.
Florentin Liviu Cristea, Cercetări arheologice în cadrulComplexului Brâncovenesc, în Musaios, Vol. IV, partea I,Buzău, 1994, p. 255. Gheorghe Şincai, Elementa lingue în Şcoala Ardeleană 
,vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983, p.595. Marcus Tullius Cicero, In Catilinam, III, 19: Romulus, quem inauratum in Capitolio parvum atquelactantem uberibus lupinis inhiantem fuisse meministis. Titus Livius, Ab urbe condita,X, 23: simulacrainfantium conditorum urbis sub uberibus lupae posueruntsemitamque saxo quadrato a Capena porta ad Martisstrauerunt. Michael H. Crawford, Roman Republican Coinage,Cambridge University Press, Cambridge , 1974, poziţiacatalog 235. Lat. N 45° 22’ 44.10”, Long. E 27° 2’ 53.23”
Amplasarea statuii Lupa Capitolina, în faţa Primăriei din Râmnicu Sărat. Studiu istoric. imagine 2

No votes yet.
Please wait...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Florica Cristoforeanu – Personalităţi din Râmnicu Sărat

Florica Cristoforeanu (16 mai 1886, Râmnicu Sărat – 8 martie 1960, Rio de Janeiro) – soprană lejeră şi dramatică, mezzosoprană....

Închide